Welkom

Welkom op de website van de OuderRaad van OSG Schoonoord

 

BELANGRIJKE MEDEDELING:

 

De Stichting Ouderraad OSG Schoonoord heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld binnen de drie scholen OLZ, OVZ en MAVO Doorn als beschreven in onderstaand artikel 1 uit onze statuten. 

De stichting heeft ten doel:

  1. Bij de ouders, verzorgers of voogden van leerlingen belangstelling voor Openbare Scholengemeenschap Schoonoord te Zeist aan te kweken.
  2. De bloei van de school te bevorderen.

Deze rol is in dit moderne communicatieve tijdperk sterk veranderd, het contact tussen ouders en leerkrachten verloopt veel directer en informatie is goed te vinden via het internet. Daarnaast hebben steeds minder ouders de tijd zich in te zetten voor de OR.

Verder hebben de  schoolleiders aangegeven om het contact met de ouders op veel kleinere schaal te willen organiseren, zoals bij voorbeeld op OLZ via de klankbordgroep.

Wij zien als bestuur en uitvoerende leden dan ook geen noodzaak meer om hier tussen te blijven bestaan en hebben op de ALV  25-06-2020 besloten de stichting per 25-08-2020 op te heffen. 

Notulen van deze ALV  zullen nog hieronder worden gepubliceerd en de nog overgebleven middelen worden middels een schenking aan de scholen volgens de statuten vereffend. Documenten van de stichting blijven volgens statuten 7 jaren lang ter inzage bewaard.

Dank aan alle ouders die de afgelopen jaren met ziel en zaligheid zich hebben ingezet voor de ouderraad.

Deze website zal nog 10 maanden ter informatie actief blijven en dan worden afgesloten.

 

Gene van den Berg Voorzitter

 

 

Reacties zijn gesloten.