OVZ Kerstdiner 2014

Beste ouders, verzorgers,

Het kerstdiner werd gehouden op woensdag 17 december 2014. Voor deze gelegenheid was de kantine van Schoonoord door de derdejaars leerlingen traditiegetrouw omgetoverd tot een feestzaal. Prachtig gekleed schoven de vierdejaars leerlingen aan tafel om te genieten van een drie gangen diner, en om elkaar te ontmoeten. Dit jaar werd het eten voor het eerst geheel in Hahal door de cateraar verzorgd. Het voorgerecht, de soep, evenals het nagerecht, het ijs, werd per tafel door de docenten persoonlijk aan de leerlingen uitgeserveerd. Het hoofdgerecht kon een ieder via een lopend buffet zelf samenstellen met de keuze uit: gehaktballetjes,kip, saté, nasi, aardappelsalade, stokbrood en een groene salade. De sfeer was relaxed, waarbij de aandacht voor het maken van (groep) selfies concurreerde met het eten. Aan het eind van het diner namen de leerlingen de tijd om zich met de favoriete docent te vereeuwigen alvorens zij besloten naar het eindfeest van Brothers te gaan.

Met vriendelijke groet,

OSGS Ouderraad

Oudercontactavond OLZ/OVZ december 2014

Beste ouders, verzorgers,

Op 11 december 2014 vond de oudercontactavond voor de brugklasouders van het Openbaar Lyceum Zeist en het Openbaar VMBO Zeist plaats. Er waren 23 ouders. De avond werd gezamenlijk begonnen. Op verzoek van de ouders werd ter inleiding verteld waar de Ouderraad voor staat, en op welke momenten de ouders ons kunnen raadplegen.

Vervolgens werd er besloten om in een aantal subgroepen uiteen te gaan: ouders met kinderen op het VMBO, de Havo kansklas, Havo/VWO en de jonge onderzoekerklas. Schoolgerelateerde zaken werden in deze subgroepen uitgewisseld.

Ter afsluiting van deze avond werd een aantal van deze onderwerpen plenair nabesproken. Punten van aandacht waren: de hoge instap van het niveau Engels voor de brugklasleerlingen van het OLZ, de problemen rond het effectief gebruik van Magister door docenten en leerlingen, de bevordering van de leerling naar een hoger leerniveau en het kerstgala Brothers. De ouders vonden deze avond nuttig, met name de kennismaking met de ouders van hetzelfde leerjaar en de uitwisseling van schoolgerelateerde zaken.

Met vriendelijke groet,

OSGS Ouderraad

Oudercontactavond brugklasouders Schoonoord Doorn goed bezocht

De oudercontactavond voor brugklasouders van Schoonoord Doorn vond, in tegenstelling tot andere jaren, aan het begin van het schooljaar en wel op 26 november jl. plaats. Dit op suggestie van de deelnemers van vorig jaar, met als resultaat een veel hogere opkomst. Met een twintigtal ouders ontstond er een zeer geanimeerd gesprek. Onderwerpen als het gebruik van Magister, lesuitval, de hoeveelheid huiswerk en hoe daarmee als leerling, maar zeker ook als ouders om te gaan, kwamen aan bod.

Een terugkoppeling van de actiepunten voor school en ouderraad later in het jaar werd door de ouders toegejuicht. Ook werd de suggestie gedaan voor een thema-avond voor de ouders over huiswerkbegeleiding aan het begin van het schooljaar. De Ouderraad gaat deze verzoeken in overweging nemen.

Verder willen wij alle aanwezige ouders nogmaals van harte bedanken voor hun aanwezigheid, input en openheid op de avond.