Uitnodiging oudercontactavond OVZ

Beste brugklasouders van het Openbaar VMBO Zeist,

Een terugkerende activiteit van de Ouderraad is de organisatie van een contactavond voor brugklasouders. Ook dit jaar organiseert de Ouderraad voor u een oudercontactavond. Voor zowel het Openbaar Lyceum als voor het Openbaar VMBO staat een afzonderlijke avond gepland op donderdag 11 februari a.s. (aanvang 19.30 uur) Bij onvoldoende aanmeldingen kan besloten worden om er één gezamenlijke avond van te maken.

De Ouderraad treedt tijdens deze avond als intermediair op om het contact tussen de ouders te bevorderen. Het vaak vanzelfsprekende contact tussen ouders valt weg op het moment dat uw kind naar de middelbare school gaat. Het schoolplein, een natuurlijke ontmoetingsplaats voor ouders, is er niet meer. Wij stellen u met deze avond in de gelegenheid om opvoedings- en schoolzaken met elkaar uit te wisselen, die u misschien voorheen op het schoolplein besprak. Ook kunt u de ouders van klasgenoten van uw kind tijdens deze avond leren kennen. De avond heeft een informeel karakter. Voor de goede orde vermelden we dat er vanuit de school geen docenten of mentoren aanwezig zullen zijn.

U kunt zich aanmelden per email: ovz@ouderraadosgschoonoord.nl onder vermelding van de klas van uw kind. Na uw aanmelding ontvangt u nadere informatie over de avond.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS

Uitnodiging oudercontactavond OLZ

Beste brugklasouders van het Openbaar Lyceum Zeist,

Een terugkerende activiteit van de Ouderraad is de organisatie van een contactavond voor brugklasouders. Ook dit jaar organiseert de Ouderraad voor u een oudercontactavond. Voor zowel het Openbaar Lyceum als voor het Openbaar VMBO staat een afzonderlijke avond gepland op donderdag 11 februari a.s. (aanvang 19.30 uur) Bij onvoldoende aanmeldingen kan besloten worden om er één gezamenlijke avond van te maken.

De Ouderraad treedt tijdens deze avond als intermediair op om het contact tussen de ouders te bevorderen. Het vaak vanzelfsprekende contact tussen ouders valt weg op het moment dat uw kind naar de middelbare school gaat. Het schoolplein, een natuurlijke ontmoetingsplaats voor ouders, is er niet meer. Wij stellen u met deze avond in de gelegenheid om opvoedings- en schoolzaken met elkaar uit te wisselen, die u misschien voorheen op het schoolplein besprak. Ook kunt u de ouders van klasgenoten van uw kind tijdens deze avond leren kennen. De avond heeft een informeel karakter. Voor de goede orde vermelden we dat er vanuit de school geen docenten of mentoren aanwezig zullen zijn.

U kunt zich aanmelden per email: olz@ouderraadosgschoonoord.nl onder vermelding van de klas van uw kind. Na uw aanmelding ontvangt u nadere informatie over de avond..

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS

Terugblik enquêtes

Beste ouders, verzorgers,

Graag willen we een korte terugblik geven over de enquêtes die we het afgelopen anderhalf jaar hebben gehouden.

  • Maart 2014 rookvrije school. Uw stem in de MR heeft er mede aan bijgedragen dat het besluit tot een rookvrije school is genomen.

  • April 2014 : preventieve werking van het pestprotocol binnen de school. Respons was te laag om te bespreken binnen de MR.

  • September 2014: besteding van uw bijdrage aan de Ouderraad. De uitkomsten lieten zien dat u achter onze huidige activiteiten voor ouders en leerlingen staat en de voorgestelde uitbreidingen niet nodig vond.

  • November 2014: functioneren van Magister binnen de school. Is besproken in de MR.

  • April 2015: lesuitval binnen de school. Is ingediend bij de MR.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS

Nieuwe enquête

Beste ouders, verzorgers,

De Ouderraad wil in nauw contact met u binnen de scholengroep actief zijn. Wij doen dit onder andere met het houden van enquêtes. Op deze wijze kunnen wij nagaan of het bestaande beleid binnen de school goed werkt en waar aandachtspunten voor verbeteringen zijn. Bij voldoende respons van de ouders bespreken we de uitkomsten van een enquête met de Medezeggenschapsraad (MR), zodat de stem van de ouder in het verbeteren van de school en het onderwijs wordt meegenomen.

Met de enquête die nu op onze site staat stellen wij aan u de vraag welke onderwerpen u al dan niet belangrijk vindt om dit schooljaar met een enquête te meten. Uw reactie wordt anoniem verwerkt. Het invullen zal hooguit 5 minuten van uw tijd zal kosten. U vindt de nieuwe enquête op onze website.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS

Oudercontactavond OLZ & OVZ 11-feb-2016

Beste ouders, verzorgers,

Een terugkerende activiteit van de Ouderraad is de organisatie van een oudercontactavond voor brugklasouders. Dit vinden wij belangrijk, omdat het vanzelfsprekende contact tussen ouders wegvalt op het moment dat het kind naar de middelbare school gaat. De Ouderraad treedt tijdens deze avond als intermediair op om het contact tussen de ouders te bevorderen. Er worden opvoeding- en schoolzaken met elkaar besproken, zoals hoe om te gaan met zakgeld, huiswerk en pubergedrag. Op deze avond gaat het erom dat ouders elkaar ontmoeten. Er zullen geen docenten of mentoren aanwezig zijn.

U kunt zich opgeven per mail info@ouderraadosgschoonoord.nl of via het contactformulier.
U krijgt na aanmelding nog bericht van ons over de begintijd en de mogelijke gespreksonderwerpen voor deze avond.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS

Leden gezocht

Beste ouders, verzorgers,

Per direct is er in de Ouderraad een plaats beschikbaar voor een ouder waarvan een kind op het Openbaar VMBO Zeist zit en een ouder die een kind op Schoonoord Doorn heeft.
Aan het eind van dit schooljaar komen er ook een aantal plaatsen vrij, omdat de kinderen van deze ouders dit jaar eindexamen doen. We willen nu al in contact komen met ouders die met ingang van het nieuwe schooljaar als lid actief betrokken willen zijn bij de Ouderraad.

We zijn op zoek naar:
1 ouder met een kind op het Openbaar VMBO (voorkeur basis/kader) te Zeist
2 ouders met een kind op Schoonoord Doorn

Als lid neemt u deel aan de reguliere vergaderingen en aan de jaarlijkse activiteiten. Heeft u belangstelling om als ouder deel te nemen aan de Ouderraad of wilt u eerst vrijblijvend een keer een vergadering bijwonen om te ervaren of het lidmaatschap wat voor u is, dan bent u van harte welkom. U kunt contact met ons opnemen via e-mail: info@ouderraadosgschoonoord.nl of via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS

Terugblik oudercontactavond Doorn 5-nov-2015

Beste ouders, verzorgers,

Op de oudercontactavond van Schoonoord Doorn waren bijna 30 ouders aanwezig. Over het algemeen zijn de ouders tevreden met de schoolkeuze en gaan de kinderen met plezier naar school. De volgende onderwerpen zijn besproken.

Magister en ELO:
1.Dit is een goed systeem. Over het algemeen worden het huiswerk en de cijfers er goed in vermeld. Zeker nu er geen echte rapporten worden uitgedeeld, vinden de ouders het heel belangrijk dat het wordt bijgehouden. Dit lukt echter nog niet bij alle vakken. Als voorbeelden worden Nask en Biologie genoemd. Wat de oorzaak hiervan is, is niet duidelijk.
2.De mailtjes die via Magister worden verstuurd, komen niet altijd goed over. Ook in de MagisterApp is niet alles goed zichtbaar. Soms mist men informatie die wel zichtbaar is in de websiteversie.
3.Niet alle ouders blijken goed op de hoogte te zijn van ELO. Het zou fijn zijn als na de informatieavond aan het begin van het jaar alle info over Magister en ELO e.d. nog eens in een mail/nieuwsbrief en op de website wordt uitgelegd.

Huiswerk:
De hoeveelheid huiswerk wordt door de meeste ouders als redelijk ervaren. Bij de HAVO lijkt het dat er veel huiswerk vlak voor de volgende dag wordt opgegeven. In oktober waren er veel so’s in de laatste twee weken voor de herfstvakantie, waar men zeker aan moest wennen. De dag na Halloween was er een Aardrijkskundetoets. Ook vinden ouders het soms lastig om in te schatten hoeveel tijd kinderen kwijt zijn aan het maken van huiswerk en hoe ze de kinderen zouden kunnen begeleiden. Een aantal ideeën kwamen naar voren:
1. Kan de school richtlijnen geven voor lengte van studie?
2. Kan de school in een nieuwsbrief/website tips geven voor huiswerk/studie?

Talentklassen:
De zogeheten talentklassen zijn dit jaar voor het eerst en worden als positief ervaren. Een ouder merkte hierbij op dat het fijn zou zijn om kinderen uit omliggende plaatsen als Maarn, Leersum enz. zodanig in te delen dat zij niet aan het begin of eind van de dag alleen zouden moeten fietsen.

Nieuwsbrief:
Ouders zouden heel graag regelmatiger een nieuwsbrief willen ontvangen (bijvoorbeeld ieder week/maand) met korte nieuwtjes. Daarin kunnen ook de
tips/tricks worden vermeld over de gang van zaken op school e.d.

RT-er:
Volgens een aantal ouders reageert de RT-er niet snel op mailtjes van de ouders, dat vindt men heel jammer. Verder vragen zij zich af of zij ook meedoet aan de 10 min gesprekken of dat er een apart spreekuur is voor overleg met ouders. Dat stellen de ouders heel erg op prijs. De Ouderraad zal deze punten gezamenlijk en ook met de schoolleiding bespreken. De suggestie om dit later in het jaar weer met de ouders terug te koppelen in een
ouderavond wordt hierin meegenomen.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS

Geslaagd kerstdiner VMBO

Beste ouders, verzorgers,

De Ouderraad vindt het belangrijk om namens alle ouders aanwezig te zijn bij een aantal hoogtepunten van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Het afleggen van het examen is zo’n belangrijk moment. Voorafgaand aan de examenweken organiseert de Ouderraad als aftrap een examenlunch voor de examenkandidaten van het Openbaar Lyceum Zeist en Schoonoord Doorn. Voor de leerlingen van het Openbaar VMBO Zeist is dat niet mogelijk, omdat de richtingen van het VMBO niet tegelijkertijd aanvangen met de examenperiode. De Ouderraad ondersteunt om deze reden financieel het kerstdiner, een traditioneel hoogtepunt voor alle examenleerlingen van het Openbaar VMBO Zeist.

Het kerstdiner werd dit schooljaar gehouden op donderdag 17 december 2015. Voor deze gelegenheid was de kantine van Schoonoord door de derdejaars leerlingen traditiegetrouw omgetoverd tot een feestzaal. Prachtig gekleed schoven de vierdejaars leerlingen aan tafel om te genieten van een drie gangen diner, en om elkaar te ontmoeten. Het voorgerecht, de soep, evenals het nagerecht, het ijs, werd per tafel door de docenten persoonlijk aan de leerlingen uitgeserveerd. Het hoofdgerecht kon een ieder via een lopend buffet zelf samenstellen met keuze uit: (vegetarische) kip, saté, nasi, salades en stokbrood. Het eten smaakte voortreffelijk. De sfeer was relaxed. Aan het eind van het diner namen de leerlingen de tijd om zich met hun favoriete docent te vereeuwigen alvorens naar het eindfeest bij Brothers te gaan.

Met vriendelijke groet
Ouderraad OSGS

Contributie Ouderraad

Beste ouders, verzorgers,

Voor diegenen onder u die de contributie voor de Ouderraad OSG Schoonoord inmiddels hebben betaald: hartelijk dank. Hiermee kunnen wij activiteiten, zoals het verwelkomen van de brugklassers, het kerstdiner, de examenlunches en de komende thema-avond financieren.

Als u nog niet heeft betaald, dan is het nog niet te laat. De jaarlijkse contributie bedraagt 15 euro per kind. Deze kan overgemaakt worden naar ING rekening: NL81INGB0000328944 t.n.v. Ouderraad OSG Schoonoord.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS.