Nieuwe enquête

Beste ouders, verzorgers,

De Ouderraad wil in nauw contact met u binnen de scholengroep actief zijn. Wij doen dit onder andere met het houden van enquêtes. Op deze wijze kunnen wij nagaan of het bestaande beleid binnen de school goed werkt en waar aandachtspunten voor verbeteringen zijn. Bij voldoende respons van de ouders bespreken we de uitkomsten van een enquête met de Medezeggenschapsraad (MR), zodat de stem van de ouder in het verbeteren van de school en het onderwijs wordt meegenomen.

Met de enquête die nu op onze site staat stellen wij aan u de vraag welke onderwerpen u al dan niet belangrijk vindt om dit schooljaar met een enquête te meten. Uw reactie wordt anoniem verwerkt. Het invullen zal hooguit 5 minuten van uw tijd zal kosten. U vindt de nieuwe enquête op onze website.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *