Terugblik oudercontactavond Doorn 5-nov-2015

Beste ouders, verzorgers,

Op de oudercontactavond van Schoonoord Doorn waren bijna 30 ouders aanwezig. Over het algemeen zijn de ouders tevreden met de schoolkeuze en gaan de kinderen met plezier naar school. De volgende onderwerpen zijn besproken.

Magister en ELO:
1.Dit is een goed systeem. Over het algemeen worden het huiswerk en de cijfers er goed in vermeld. Zeker nu er geen echte rapporten worden uitgedeeld, vinden de ouders het heel belangrijk dat het wordt bijgehouden. Dit lukt echter nog niet bij alle vakken. Als voorbeelden worden Nask en Biologie genoemd. Wat de oorzaak hiervan is, is niet duidelijk.
2.De mailtjes die via Magister worden verstuurd, komen niet altijd goed over. Ook in de MagisterApp is niet alles goed zichtbaar. Soms mist men informatie die wel zichtbaar is in de websiteversie.
3.Niet alle ouders blijken goed op de hoogte te zijn van ELO. Het zou fijn zijn als na de informatieavond aan het begin van het jaar alle info over Magister en ELO e.d. nog eens in een mail/nieuwsbrief en op de website wordt uitgelegd.

Huiswerk:
De hoeveelheid huiswerk wordt door de meeste ouders als redelijk ervaren. Bij de HAVO lijkt het dat er veel huiswerk vlak voor de volgende dag wordt opgegeven. In oktober waren er veel so’s in de laatste twee weken voor de herfstvakantie, waar men zeker aan moest wennen. De dag na Halloween was er een Aardrijkskundetoets. Ook vinden ouders het soms lastig om in te schatten hoeveel tijd kinderen kwijt zijn aan het maken van huiswerk en hoe ze de kinderen zouden kunnen begeleiden. Een aantal ideeën kwamen naar voren:
1. Kan de school richtlijnen geven voor lengte van studie?
2. Kan de school in een nieuwsbrief/website tips geven voor huiswerk/studie?

Talentklassen:
De zogeheten talentklassen zijn dit jaar voor het eerst en worden als positief ervaren. Een ouder merkte hierbij op dat het fijn zou zijn om kinderen uit omliggende plaatsen als Maarn, Leersum enz. zodanig in te delen dat zij niet aan het begin of eind van de dag alleen zouden moeten fietsen.

Nieuwsbrief:
Ouders zouden heel graag regelmatiger een nieuwsbrief willen ontvangen (bijvoorbeeld ieder week/maand) met korte nieuwtjes. Daarin kunnen ook de
tips/tricks worden vermeld over de gang van zaken op school e.d.

RT-er:
Volgens een aantal ouders reageert de RT-er niet snel op mailtjes van de ouders, dat vindt men heel jammer. Verder vragen zij zich af of zij ook meedoet aan de 10 min gesprekken of dat er een apart spreekuur is voor overleg met ouders. Dat stellen de ouders heel erg op prijs. De Ouderraad zal deze punten gezamenlijk en ook met de schoolleiding bespreken. De suggestie om dit later in het jaar weer met de ouders terug te koppelen in een
ouderavond wordt hierin meegenomen.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *