Resultaten Enquête besteding ouderraad bijdrage

Afgelopen maand is de enquête over de besteding van de ouderraad bijdrage goed ingevuld.
Bij deze hartelijk dank voor uw bijdrage.
Hieronder volgen de resultaten.

Vraag 1: De brugklasouders van het eerste leerjaar worden uitgenodigd voor een oudercontactavond. De ouderraad brengt de ouders van de zelfde jaarlaag met elkaar in contact.. De ouders gaan met elkaar in gesprek over de opvoeding en schoolzaken van het kind. Op welke wijze zou u de oudercontactavond ingevuld willen zien?
Aantal reacties: 55
Ongeveer 67% wil graag een oudercontactavond waarbij de ouderraad ondersteunt met gespreksonderwerpen.
Ongeveer 9% wil alleen een informele avond.
Ongeveer 25% wil geen oudercontactavond.

Vraag 2: Vind u het zinvol dat de ouderraad een thema-avond voor alle ouders van de scholengroep organiseert met als doel u te informeren over een actueel thema?
Aantal reacties: 208
Ongeveer 83% wil wel een thema-avond
Ongeveer 17% wil geen thema-avond

Vraag 3: Waar gaat u voorkeur naar uit m.b.t. de invulling van de thema-avond?
Aantal reacties: 124
Ongeveer 53% wil een spreker en een theatergroep
Ongeveer 34% wil alleen een spreker
Ongeveer 13% wil alleen een theatergroep

Vraag 4: Hoe vaak per jaar wilt u een thema-avond bezoeken?
Aantal reacties: 87
Ongeveer 78% wil 1 keer per jaar een thema-avond
Ongeveer 22% wil 2 keer per jaar een thema-avond

Vraag 5: Zijn uw kinderen ook welkom op de thema-avond?
Aantal reacties: 77
Ongeveer 38% vindt dat kinderen welkom zijn
Ongeveer 62% vindt dat kinderen niet welkom zijn

Vraag 6: Het verwelkomen van de brugklasleerlingen namens alle ouders door de ouderraad is zinvol?
Aantal reacties: 94
Ongeveer 55% geeft aan dat een ijsje met usb stick een mooi welkom is voor de brugklasleerlingen
Ongeveer 16% geeft aan dat de usb stick een mooi welkom is voor de brugklasleerlingen
Ongeveer 3% geeft aan dat een ijsje een mooi welkom is voor de brugklasleerlingen
Ongeveer 26% geeft aan dat de brugklasleerlingen geen welkomsgeschenk hoeven te ontvangen

Vraag 7: De leerlingen van het Openbaar Lyceum Zeist en Schoonoord Doorn krijgen vlak voor hun examens een lunch aangeboden. Voor het VMBO Zeist is een examenlunch niet mogelijk, omdat de leerlingen daar op verschillende momenten examen doen. Zij krijgen daarom halverwege het laatste schooljaar een kerstdiner aangeboden. Vindt u dat de ouderraad deze activiteiten moet blijven organiseren?
Aantal reacties: 127
Ongeveer 84% wil graag dat de ouderraad deze activiteiten blijft organiseren
Ongeveer 16% wil niet dat de ouderraad deze activiteiten blijft organiseren

Met vriendelijke groet,

OSGS Ouderraad

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *