Resultaten enquête Lesuitval

Beste ouders,verzorgers,

Onlangs heeft de Ouderraad een enquête gehouden over lesuitval. Daarop hebben 59 ouders gereageerd. Een mooie respons temeer omdat ook velen hun antwoorden van een toelichting hebben voorzien. In veel van de toelichtingen maken de ouders concreet wat ze aan lesuitval ervaren hebben en zijn ze nogal uitgesproken over wat ze er van vinden. Verder laten de scores op de vragen een duidelijk plaatje zien.

– Het meeste uitval is er bij wiskunde en de talen (m.u.v. Duits)
– Er zijn vaak veel lessen uitgevallen (in 35% van de gevallen 6 tot 10 lessen en ook in 35% van de gevallen meer dan 10 lessen).
– Lesuitval neemt toe naarmate het schooljaar vordert.
– Het overgrote deel van de ‘opvang’ bestaat uit uren vrij geven.
– In 35% van de gevallen is er op een gegeven moment een vervangende vakdocent geregeld die vakinhoudelijk de lessen waarneemt.
– In maar 11% van de gevallen vinden de respondenten dat er over de reden van de lesuitval door de school duidelijk met de ouders is gecommuniceerd.
– Een kwart van de ouders die reageerden, heeft over de lesuitval zijn zorgen uitgesproken bij de school. En daarvan vond 22% dat de school naar tevredenheid gehandeld heeft om de door hen geuite zorgen rond de lesuitval op te lossen.

Met vriendelijke groet,
OSGS Ouderraad

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *