Terugblik enquêtes

Beste ouders, verzorgers,

Graag willen we een korte terugblik geven over de enquêtes die we het afgelopen anderhalf jaar hebben gehouden.

  • Maart 2014 rookvrije school. Uw stem in de MR heeft er mede aan bijgedragen dat het besluit tot een rookvrije school is genomen.

  • April 2014 : preventieve werking van het pestprotocol binnen de school. Respons was te laag om te bespreken binnen de MR.

  • September 2014: besteding van uw bijdrage aan de Ouderraad. De uitkomsten lieten zien dat u achter onze huidige activiteiten voor ouders en leerlingen staat en de voorgestelde uitbreidingen niet nodig vond.

  • November 2014: functioneren van Magister binnen de school. Is besproken in de MR.

  • April 2015: lesuitval binnen de school. Is ingediend bij de MR.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad OSGS

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *