Resultaten enquête Magister

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de resultaten van de enquête over Magister.
In totaal hebben 68 ouders/verzorgers deze enquête ingevuld.
Onze hartelijke dank daarvoor.

Op welke school zit(ten) uw kind(eren)?
OLZ 45/70 64,3%
OVZ 7/70 24,3%
Doorn 8/70 11,4%

Alleen de inzage van de behaalde cijfers van mijn kind(eren) in Magister is voldoende?
Ja 8/68 11,8%
Nee 60/68 88,2%

Ook inzage in Magister van het geplande huiswerk, in te leveren opdrachten en toetsen van mijn kind is belangrijk?
Ja 67/68 98,5%
Nee 1/68 1,5%

De cijferinformatie van mijn kind wordt tijdig in Magister gezet?
Ja 28/68 41,2%
Nee 40/68 58,8%

Magister biedt voldoende inzage in het huiswerk dat mijn kind moet doen?
Ja 26/68 38,2%
Nee 42/68 61,8%

Uit de vele aanvullende opmerkingen komt een duidelijk beeld naar voren.
De school gebruikt Magister niet goed en niet consequent waardoor verwarring omtrent toetsen en cijfers ontstaat bij zowel de ouders/verzorgers als de leerlingen.

De uitslag van deze enquête zal behandeld worden tijdens een MR vergadering.

Met vriendelijke groet,

OSGS Ouderraad

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *