Verslag Oudercontactavond 24 november 2016

Stipt 19.45 uur is de verdeling begonnen van de ouders over twee lokalen. Er is geprobeerd zoveel
mogelijk ouders van dezelfde klassennummers bij elkaar te krijgen. De groep van ongeveer 26
ouders is verdeeld over een groep van 12 en een groep van 14. Namens de ouderraad zaten als
gespreksbegeleiders: 1. Jeanine van der Meer en Hans Lingers; 2. Marjolein van de Kolk en Gene
van den Berg.

Na een rondje kennismaken werd er terecht voorgesteld het eventueel persoonlijk besprokene privé
te houden. Verder werden hier een paar onderwerpen als verzoek opgegeven. Doelstelling was aan
de hand van wat toegestuurde voorbeelden met elkaar in gesprek te komen.

De communicatie met de school werd besproken en er kwamen goede suggesties van meerdere
kanten van ouders op een voorbeeld waarin dit moeizaam loopt. Over het algemeen werd het punt-
“communicatie met de school”- door de meeste ouders niet als moeizaam ervaren. Op het moment
dat iets speelt in een klas en ouders worden door de school over een plan van aanpak geïnformeerd,
dan vinden de ouders het wel belangrijk dat de school een termijn stelt waar de resultaat op de
genoemde aanpak met de leerlingen maar ook met de ouders wordt geëvalueerd. Wat betreft
communicatie kwam als ander punt naar voren dat het mailverkeer met name tussen hun kind en
de school plaatsvindt. Ouders krijgen deze informatie vaak niet te zien, omdat deze informatie vaak
via de mobiel wordt ingezien waar zij geen toegang tot hebben. Dit leidt ertoe dat ouders soms te
laat op de hoogte raken van de te ondernemen activiteiten van hun kind. Als voorbeeld werd de
invulling de eerste activiteitenweek genoemd. Ouders zijn het er over eens dat zij ook graag over
algemene zaken door de school geïnformeerd willen worden.

Communicatie onderling en de manier waarop de school er volgens de privacywetgeving mee
omgaat blijft een lastig onderwerp, ouders vroegen zich af wat als er iets zou gebeuren ook buiten
schooltijd. Er waren geen tegenstanders van wat meer openheid naar elkaar toe, maar het bleek wel
al snel dat een oplossing voor dergelijke problemen op eigen initiatief gemaakt moeten worden
omdat de school vast moet blijven houden aan die wet.

We hebben het gehad over de cultuur op Schoonoord in vergelijking tot ander scholen, bijv. als het
gaat om kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Enkele ouders waren verrast dat er een screeningtest op dyslexie aan alle kinderen is gegeven en
men wilde graag meer feedback dan “no news is good news”.

Het gebruik van smartphones hebben we ook besproken. Eén van de ouders vroeg zich af hoe het
schoolbeleid t.a.v. smartphones en de groepsapp per klas was. Eén van de conclusies was dat als
je daarover te streng bent, je de school niet populair maakt bij kinderen. Een idee zou kunnen zijn
dat school een ‘schermloze’ dag invoert en daarvoor in de plaats een goed alternatief biedt tijdens
bijvoorbeeld de pauzes.

Bedtijd was voor de meeste kinderen gelijk rond de klok van negen uur maar het viel wel op dat
sommige mobiele berichten door kinderen na tien uur nog verstuurd/ontvangen werden.
Ten aanzien van zakgeld waren er best wat verschillen, maar geen vreemde situaties.
Ook stilgestaan bij het feit dat het fijn is als kinderen die wat meer op afstand wonen, samen kunnen
fietsen naar school.

Hoofdluis is ook aan de orde geweest, dat dit op de middelbare school nog steeds een probleem is
maar niet wordt gecontroleerd zoals op de basisschool.

Samenvattend denken we dat de doelstelling van deze avond is behaald. De avond riep zonder
meer herkenning op en werd als positief door de aanwezigen beoordeeld!

Met vriendelijke groet,
Gene, Marjolein, Hans en Jeanine

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *